AKTUALITY

 

 

Přihláška ZDE

 

 

 


 

Farmářské trhy Šumperk 2016

seznam přihlášených prodejců ZDE 

 


Přihláška ke stažení ZDE

Provozní řád ZDE

 

 

Termíny trhů: 

1. dubna, 6. května, 3. června, 1. července, 5. srpna, 2.

září, 7. října 2016.

 


 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provozní řád Farmářského trhu Šumperk1) Farmářský trh je především potravinový trh, který se koná na Hlavní třídě v Šumperku každý první pátek v měsíci od dubna do října, od 8.00 do 16.00 hod.

2) Na trhu je možné prodávat především tuzemské produkty, přednostně regionální, maximálně respektující ekologické principy trvalé udržitelnosti a podporující místní ekonomiku. Správce trhu si vyhrazuje právo posoudit prodejní sortiment a v případě nerespektování podmínek trhu ho vyloučit.

3) Provoz trhu probíhá ve stanovený čas a řídí se tímto provozním řádem. Pro prodej na trhu jsou preferovány jednotné rozložitelné dřevěné stánky. Na trhu jsou vyhrazena místa pro prodejní chladicí vozy. Rozmístění stánků a vozů je určeno správcem. Najíždět na trh může prodejce od 7.00 hod. Pokud prodejce neobsadí rezervovaný stánek/místo do 7.30 hod., má správce trhu právo poskytnout ho jinému prodejci.

4) Ve vyhrazeném prostoru mohou prodávat a nabízet služby farmáři, jejich rodinní příslušníci, případně další pověřené osoby, kteří budou s prodávaným zbožím dostatečně obeznámeni, aby mohli poskytnout potřebné informace kupujícím. Prodejci potravin musí mít u sebe platný zdravotní průkaz.

5) Prodejce má od správce trhu pronajatý stánek/místo. V případě pronájmu stánku je zajištěno složení, rozložení a uskladnění stánků. V případě zvýšeného zájmu prodejců je možné po dohodě se správcem trhu využít vlastní stánek, který musí typově a rozměrově odpovídat pronajímaným stánkům. Prodejce je v tom případě povinen vlastní stánek složit, rozložit a odvézt ho ve vlastní režii. Prodejní místo je nutné vyklidit nejpozději do 18.00 hod.

6) Prodejce uzavře s správcem trhu nájemní smlouvu na jeden den (viz. potvrzení přihlášky). Po dohodě se správcem může uzavřít smlouvu na dobu určitou a předplatit si zvolené místo prodeje. Prodejce je povinen obsadit prodejní místo, které mu bylo přiděleno. Potvrzením a zasláním přihlášky se prodejce zavazuje k dodržování tržního řádu.

7) Prodejní místo musí být na vhodném, trvale viditelném místě označeno identifikačními údaji prodávajícího.

8) Prodejce je povinen dodržovat ustanovení zákona o živnostenském podnikání, pokud se na něj vztahuje. Na pokyn správce nebo jeho pověřeného zástupce, kontrolních orgánů města a kontrolních orgánů státní správy je povinen prokázat splnění podmínek provozování živnosti, případně prokázat své pověření. Prodejce je povinen na vyžádání vydat kupujícímu doklad o zaplacení podle platných předpisů ČR. Prodejce je povinen dodržovat ustanovení zákona o potravinách, hygienické a veterinární předpisy.

9) Prodávané zboží musí být viditelně označeno cenovkou a potraviny také údaji v souladu se zákonem o potravinách. Prodejce odpovídá za dodržování všech předpisů pro prodej zboží. Prodávané zboží musí být na stole vyloženo esteticky. Preferovány jsou dřevěné, dýhové bedýnky, koše či tácy.

10) Prodejce je povinen udržovat prodejní místo i svůj pracovní oděv v čistotě a odpady ukládat do sběrných nádob k tomu určených. S chladicími vozy parkovat pouze v prostoru vyhrazeném správcem trhu.

11) Správce trhu zajistí pro prodejce povolení pro příjezd a odjezd a parkování. Parkovat lze pouze na místech, vyhrazených správcem trhu.

12) Správce trhu zajistí přípojku na elektřinu pro prodejce, kteří to předem ohlásili správce trhu. Prodlužovací šňůru k přípojce si zajistí prodejce. Připojení ke zdroji elektrické energie je dle ceníku v přihlášce (malý odběr 50 Kč, chladící auto včetně místa na prodejní stánek 300 Kč/den). Pokud správce zjistí nadměrný odběr, uhradí správce přiměřenou částku dle příkonu použitého spotřebiče.

13) Toalety a teplá voda jsou pro prodejce k dispozici v místě veřejných toalet v jihozápadním křídle Pavlínina dvora, naproti kulturnímu domu. Pro prodejce je vyhrazena jedna kabinka na dámských a jedna na dámských toaletách. Poplatek za použití WC si hradí prodejce sám. Správcem veřejných toalet je Chráněná dílna Charity Šumperk.

14) Správce zajistí prodejcům přístup k hydrantu, z něhož mohou odebírat studenou vodu.

15) Prodejce je zodpovědný za všechny škody, které způsobí. Prodejní stánek/místo je přiděleno k dispozici ve stavu převzatém a po skončení trhu je v tomto stavu i předáno správci.

16) Správcem trhu je Ing. Lucie Hošková, tel.: 724 734 693.end_of_the_skype_highlighting Okresní Agrární komora Šumperk, IČ: 47673796, DIČ: CZ47673796.

 

 Pro prodejce

Místo konání: Hlavní třída Šumperk mezi OD Jednota a hotelem GRAND (ukazatele na MUZEUM)

GPS: 49°57'58.132"N, 16°58'44.187"E

 

Syndikovat obsah